1 2 3
   
 

Una estàtua i dos artistes
Edicions Bromera, 2005

Text: Patxi Zubizarreta

HOME